V sobotu  26. listopadu 2022 jsme přivítali příchod adventu tradičním vystoupením, rozsvícením vánočního stromku a vánočním trhem. Děti si připravily pod vedením svých učitelek krásné vystoupení, vánoční trh měly na starost naše vychovatelky a nemalou mírou se na něm podílel i keramický kroužek pí. Měchurové. Celá akce se moc povedla a velké poděkování patří všem aktérům této sváteční události!!!

Podívejte se na fotografie či krátké ukázky z vystoupení našich žáčků 1 2.

Mgr. Jiří Havel, ředitel ZŠ a MŠ Jílovice 27. 11. 2022

 

 

Pozor, čtěte!

 

 

  V poslední době se objevily dotazy ohledně dotačního programu Jihočeského kraje na podporu dětí ve věku 3 - 19 let. Rodiče, kteří o tuto dávku budou žádat, musí vyplnit žádost(můžete si ji také vyzvednout u paní účetní Heleny Kyselové) a doručit ji do školy.  Více informací včetně žádosti najdete  na webu kraje (zde).


  Nová telefonní čísla

S platností od měsíce října je naše škola kompletně přečíslována. Nová čísla najdete v záložce Kontakty.

  

Ve středu dne 14. září jsme uspořádali již 6. ročník Jílovického pidimaratonu za hojné účasti závodníků z českobudějovických škol. Děkujeme všem účastníkům za závodění v duchu fair play a již se těšíme na další ročník. Fotografie a výsledkovou listinu najdete na těchto stránkách.

 Pomůcky na školní rok 2022/2023 zde.

 

 

Vyšlo v celostátním tisku Učitelské noviny 14/2022 a 17/2022

UN 14   UN 17

 

 Českobudějovický deník 17. 4. 2022

zde

  

                                              

  CS Financováno Evropskou unií POS POSNPO jpg