Budova školyVe školním roce 2021/2022 je naše málotřídní škola opět organizována tak, aby bylo zachováno samostatné vyučování prvňáčků. Pro naše žáky jsou nově otevřeny 2 oddělení školní družiny. V provozu je i školní jídelna, taktéž v budově školy. Zajišťuje nejen stravování našich žáků, ale i cizích strávníků v rámci doplňkové činnosti.

Základní škola a mateřská škola sídlí v jedné budově s odděleným vchodem. Mateřská škola je v přízemí. Žákům ZŠ jsou k dispozici 3 učebny, školní družina, učebna PC a keramická dílna (1. patro). První třída se žáky prvního ročníku, je ve 2. patře a je vybavena vším, co prvňáčci potřebují. Druhá třída, rovněž 2. patro, je pro žáky 2. a 3. ročníku. Poslední třetí třídu (2. patro) využívají žáci 4. a 5. ročníku. V budově najdeme i malou tělocvičnu či keramickou dílnu, která dostala předloni novou pec. Součástí budovy jsou i dvě školní zahrady využívané MŠ i ŠD. Tam jsou pravidelně doplňované herní prvky. Nejinak tomu bude i v letošním školním roce.

Učitelé školy se vzorně starají o to, aby vyučování probíhalo v podnětném prostředí. Místnost školní družiny je dostatečně prostorná, vybavená vším potřebným pro relaxaci žáků. Prostory školy zdobí výtvarné práce žáků, především výrobky keramického kroužku.

V učebně výpočetní techniky je umístěno 11 počítačů a interaktivní tabule. Převážná většina vybavení byla hrazena z dotace, která byla čerpána na základě schváleného projektu „S počítačem po ruce, věnujem se výuce“. Škola rovněž zakoupila v průběhu roku další výukové programy, které jsou při výuce hojně využívány.

Děti i učitelé mají k dispozici rozšířenou nabídku učebnic a pracovních sešitů. Další materiály mohou vyučující žákům sami tvořit, kopírovat či vytvářet pomocí vhodných programů na PC .

Žáci během školního roku procházejí mnoha výukovými projekty, v loňském roce to byl například projekt „Máme rádi zvířata“. Na letošní rok máme přichystané další.