Jsme venkovská mateřská škola, proto máme blízko k přírodě a ekologii. Lidé se zde znají a mají k sobě blíž než ve městě. Jsme dvoutřídní mateřská škola.  V Jílovicích sídlíme v budově základní školy a denně se setkáváme se staršími dětmi, žáky ZŠ a našimi kamarády.

Z toho vyplývá i filozofie naší školy a cíle, které jsme si stanovili. Usilujeme o to, aby se děti co nejvíce seznamovaly s přírodou v okolí svého bydliště, získaly kladný vztah k přírodě, trávily co nejvíce času venku, využívaly přírodu pro své zdraví. Seznamováním s tradicemi posilujeme vztah dětí ke své obci, ke svému domovu.

Vedeme děti k ochotě, zdvořilosti a ohleduplnosti ke starším lidem. V mateřské škole zase k respektování potřeb mladších dětí a naopak navazovat kontakty se staršími dětmi ze ZŠ. Snažíme se o to, aby děti konflikty řešily domluvou, neubližovaly si, byly ohleduplné, respektovaly pravidla, která jsme si stanovili.

Chceme, aby se děti cítily v MŠ dobře, abychom jim vytvářeli podnětné prostředí pro jejich rozvoj, učení a poznávání, aby jim prostředí mateřské školy bylo blízké jako rodinné prostředí.