O to, aby naši žáci a zaměstnanci měli dokonale postaráno o svůj žaludek, pečuje pod zkušeným vedením Ivy Jabůrkové kolektiv pracovníků kuchyně (Ilona Čencová, Hana Myšková, Michaela Talířová). Kuchyňský blok se snažíme pravidelně dovybavovat a každý rok na tom pracujeme. Nyní je připraven projekt na kompletní modernizaci jídelny. Stravování zajišťujeme i pro mateřskou školu v Mladošovicích či málotřídní školu v Petříkově. Naše školní jídelna má i doplňkový prodej obědů pro obyvatele naší vesnice. V současné době je kapacita jídelny zcela naplněna.

Protože naše jídelna prochází neustálým vývojem, uvítáme každé podnětné připomínky pro naši činnost. Strávníci se mohou vyjádřit buď písemně (sešit je každému k dispozici u výdejního okénka), nebo mohou vše prodiskutovat s ředitelem školy nebo vedoucí školní jídelny.

Jídelní lístek

Upozornění

Odhlášení stravy musí být den předem do 14.00 hodin. Přihlášení oběda i svačiny den před nástupem dítěte do MŠ, v nutných případech do 7.00 hodin aktuálního dne.

Sdělení rodičům

Ve školní jídelně se mohou stravovat pouze děti, které jsou ve škole. Pokud bude dítě nemocné a rodič ho neodhlásí v MŠ nebo v ŠJ den předem do 14.00 hodin, oběd propadá. Nemocné dítě nesmí odebírat obědy – podle zákona o stravování. Nemocné dítě smí odebrat oběd pouze první den nemoci.

Telefony:

Mateřská škola: 386 323 069, 388 441 308

Školní jídelna: 386 325 118