Ve školním roce 2021/2022 bude probíhat činnost zájmových útvarů  v měsících říjen 2021 až květen 2022, tedy pokud nám to nepřekazí epidemiologická situace v ČR..

 

 Kroužek Vedoucí  Kdy?
 Dramatický kroužek  Dagmar Lošková   
 Doučovací kroužek  Gabriela Urbánková  
 Přírodovědný kroužek  Václav Kotil  čtvrtek 14.30 - 15.30
 Keramika  Stanislava Měchurová  
 Hasičský kroužek  Helena Kyselová  pátek 15.00 - 16.30
 Náboženství  Ludmila Trӧstlová  pátek 13.00 - 13.45