Jak nás vidíte

V minulém školním roce proběhla na škole hloubková inspekce ČŠI. Závěrečná zpráva nám udělala velkou radost a potvrdila skutečnost, že se naše škola ubírá dobrým směrem.  Zároveň to pro nás byla také pobídka do další práce. Celou zprávu si  můžete přečíst na našich stránkách.

V letošním školním roce opět proběhne dotazníkové šetření. Zde jsou výsledky posledního průzkumu.

V dohodnutém termínu bylo odevzdáno 21 vyplněných dotazníků, to tehdy odpovídalo 73% všech oslovených. V odpovědích si rodiče většinou vybírali z pětistupňové škály (určitě ano, spíše ano, spíše ne, určitě ne a nevím). Mohli se tak vyjádřit k celkové  atmosféře a k veškerému dění na naší málotřídce. Velmi nás těší, že převažovalo kladné hodnocení našich aktivit. Je to pro nás pochvala, ale na druhé straně i závazek do dalších let. Připomínky samozřejmě nebereme  na lehkou váhu a budeme se snažit všechny zapracovat do našeho školního plánu.

Podobný dotazník vyplňovali i naši žáčci. Ti nejmenší určitě za asistence svých vyučujících, to by ani jinak vzhledem k věku  nešlo. I oni se vyjadřovali k činnosti školy. Pohled na naše konání ze strany našich nejmenších je pro nás také inspirací. Tento minivýzkum jsme rovněž zpracovali a máte možnost se s ním seznámit.

(výsledky zkoumání)

 
 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Obec Jílovice Jihočeský kraj Opton s.r.o.