Přihlášky do družiny na školní rok 2019/2020 je nutno vyřídit co nejdříve a to do konce 1. školního týdne.  Vzhledem k počtu žáků v letošním roce a kapacitě družiny (maximálně 30 žáků) nebudou automaticky přijati všichni žadatelé. Jediným kritériem pro přijetí do školní družiny je věk dítěte, mladší jsou zapsáni přednostně.

Žákům, kteří dojíždějí a nebudou přijati do školní družiny, bude v případě zájmu umožněno vyčkat na nejbližší autobusový spoj do místa bydliště.

 
 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Obec Jílovice Jihočeský kraj Opton s.r.o.