ZŠ Jílovice

Závěr roku

V pátek 28. června jsme slavnostně zakončili letošní školní rok. Součástí bylo i pasování nových prvňáčků a rozlučka s páťáky. Celé povedené dopoledne bylo zakončeno již tradičním venkovním rautem, který nám připravily naše kuchařky. Děkujeme. Všem krásné prázdniny či dovolenou a v září na viděnou.

 • Foto 1
  Foto 1
 • Foto 4
  Foto 4
 • Foto 0
  Foto 0
 • Foto 6
  Foto 6
 • Foto 2
  Foto 2
 • Foto 5
  Foto 5
 • Foto 7
  Foto 7
 • Foto 3
  Foto 3
 • Foto 8
  Foto 8
 • Foto 9
  Foto 9
 • Foto 10
  Foto 10
 • Foto 11
  Foto 11
 • Foto 12
  Foto 12
 • Foto 13
  Foto 13
 • Foto 14
  Foto 14
 • Foto 15
  Foto 15
 • Foto 16
  Foto 16

Výlety

Koncem měsíce června nás čekaly ještě tolik očekávané výlety. 19. června jsme vyrazili do Tábora (muzeum čokolády, jeskyně). Tohoto výletu se zúčastnili úspěšní řešitelé našeho celoročního projektu. V úterý jsme pak všichni, zcela netradičně vlakem, navštívili naše krajské měto. Tam byla na programu návštěva muzea lega či nově otevřené Solnice. I na krátký rozchod po městě došlo. Obě akce sklidily u žáčků zasloužený kladný ohlas.

 • Foto 0
  Foto 0
 • Foto 1
  Foto 1
 • Foto 2
  Foto 2
 • Foto 3
  Foto 3
 • Foto 4
  Foto 4
 • Foto 5
  Foto 5
 • Foto 6
  Foto 6
 • Foto 7
  Foto 7
 • Foto 8
  Foto 8
 • Foto 9
  Foto 9
 • Foto 10
  Foto 10
 • Foto 11
  Foto 11
 • Foto 12
  Foto 12
 • Foto 13
  Foto 13
 • Foto 14
  Foto 14
 • Foto 15
  Foto 15
 • Foto 16
  Foto 16
 • Foto 17
  Foto 17
 • Foto 18
  Foto 18
 • Foto 19
  Foto 19
 • Foto 20
  Foto 20
 • Foto 21
  Foto 21
 • Foto 22
  Foto 22
 • Foto 23
  Foto 23
 • Foto 24
  Foto 24
 • Foto 25
  Foto 25
 • Foto 26
  Foto 26
 • Foto 27
  Foto 27
 • Foto 28
  Foto 28
 • Foto 29
  Foto 29
 • Foto 30
  Foto 30
 • Foto 31
  Foto 31
 • Foto 32
  Foto 32
 • Foto 33
  Foto 33
 • Foto 34
  Foto 34
 • Foto 35
  Foto 35
 • Foto 36
  Foto 36
 • Foto 37
  Foto 37
 • Foto 38
  Foto 38
 • Foto 39
  Foto 39
 • Foto 40
  Foto 40
 • Foto 41
  Foto 41
 • Foto 42
  Foto 42
 • Foto 43
  Foto 43
 • Foto 44
  Foto 44
 • Foto 45
  Foto 45
 • Foto 46
  Foto 46
 • Foto 47
  Foto 47
 • Foto 48
  Foto 48
 • Foto 49
  Foto 49
 • Foto 50
  Foto 50
 • Foto 51
  Foto 51
 • Foto 52
  Foto 52
 • Foto 53
  Foto 53
 • Foto 54
  Foto 54
 • Foto 55
  Foto 55
 • Foto 56
  Foto 56
 • Foto 57
  Foto 57
 • Foto 58
  Foto 58
 • Foto 59
  Foto 59
 • Foto 60
  Foto 60

Akademie 2019

Ve středu 12. června si připravila naše škola v místním kulturním domě školní vystoupení pro rodiče a všechny příznivce školy. Téměř každý z našich žáčků si vyzkoušel prkna, co znamenají svět. Celým pořadem provázeli Karolína Klímová a Tomáš Maršán. Písně, scénky, hudební, kouzelnická či gymnastická vystoupení byly početným publikem náležitě oceněny. Dětem se vše povedlo a nezbývá než poděkovat tvůrcům tohoto představení za perfektní nacvičení a v mnohých případech i za „svatou trpělivost“.

 • Foto 0
  Foto 0
 • Foto 1
  Foto 1
 • Foto 2
  Foto 2
 • Foto 3
  Foto 3
 • Foto 4
  Foto 4
 • Foto 5
  Foto 5
 • Foto 6
  Foto 6
 • Foto 7
  Foto 7
 • Foto 8
  Foto 8
 • Foto 9
  Foto 9
 • Foto 10
  Foto 10
 • Foto 11
  Foto 11
 • Foto 12
  Foto 12
 • Foto 13
  Foto 13
 • Foto 14
  Foto 14
 • Foto 15
  Foto 15
 • Foto 16
  Foto 16
 • Foto 17
  Foto 17

Nedabylské kukátko

V úterý 11. června vyrazili naši herci pod vedením paní učitelky Loškové na divadelní přehlídku málotřídních škol do Nedabyle. Představení klasické pohádky „O Popelce“ bylo protkáno písněmi a sklidilo zasloužený potlesk. Gratulujeme a děkujeme všem zúčastněným za vzornou reprezentaci naší málotřídky.

 • Foto 0
  Foto 0
 • Foto 1
  Foto 1
 • Foto 2
  Foto 2
 • Foto 3
  Foto 3
 • Foto 4
  Foto 4
 • Foto 5
  Foto 5
 • Foto 6
  Foto 6
 • Foto 7
  Foto 7
 • Foto 8
  Foto 8
 • Foto 9
  Foto 9
 • Foto 10
  Foto 10
 • Foto 11
  Foto 11
 • Foto 12
  Foto 12
 • Foto 13
  Foto 13

Školička 2

V úterý 4. června se naši budoucí prvňáčci přišli podruhé podívat do 1. třídy a vyzkoušet si to, co je letos od září bude čekat. Prvňáci zase omrkli, zřejmě už naposledy :-), poměry ve školce a zavzpomínali na časy teď už dávno minulé.

 • Foto 0
  Foto 0
 • Foto 1
  Foto 1
 • Foto 2
  Foto 2
 • Foto 3
  Foto 3
 • Foto 4
  Foto 4
 • Foto 5
  Foto 5
 • Foto 6
  Foto 6
 • Foto 7
  Foto 7
 • Foto 8
  Foto 8

Svatojánský vlastivědný maraton

Ve středu 29. května pak p. u. Urbánková vyrazila s reprezentanty naší školy do Svatého Jána na vlastivědné klání málotřídních škol. Žáčci nám určitě udělali radost. Štěpán Picek se ve své kategorii dokonce dostal na bronzovou příčku. Ani ostaní se nenechali zahanbit a nedali svou kůži lacino (Asyia Cary, Max Taranda a Dita Oppolzerová).

 • Foto 0
  Foto 0
 • Foto 1
  Foto 1
 • Foto 2
  Foto 2
 • Foto 3
  Foto 3
 • Foto 4
  Foto 4
 • Foto 5
  Foto 5
 • Foto 6
  Foto 6
 • Foto 7
  Foto 7

Dopravní hřiště

Začátkem týdne (28. 5.) jsme navštívili dopravní hřiště v Třeboni, kde byl připraven program pro celou naši málotřídní školu. Učitelé třeboňské autoškoly za asistence městské policie zopakovali se všemi dětmi pravidla chování v dopravě. Děti si mohly i prakticky vyzkoušet dovednosti potřebné pro pohyb po komunikacích a chodnících. Žáci vyšších ročníků poté skládali zkoušky na řidčák pro cyklisty. Nutno dodat, že ne všichni si ho ale domů odvezlli :-(.

 • Foto 0
  Foto 0
 • Foto 1
  Foto 1
 • Foto 2
  Foto 2
 • Foto 3
  Foto 3
 • Foto 4
  Foto 4
 • Foto 5
  Foto 5
 • Foto 6
  Foto 6
 • Foto 7
  Foto 7
 • Foto 8
  Foto 8
 • Foto 9
  Foto 9
 • Foto 10
  Foto 10
 • Foto 11
  Foto 11
 • Foto 12
  Foto 12

Olešnický lístek

Další květnovou akcí byla přírodovědná soutěž „Olešnický lístek“. Své znalosti o přírodě jeli porovnat s ostatními žáky Nela Beránková, Matěj Mudrák, František Dvořák, Marie Vacková, Monika Křížová a Hynek Míka. Velice dobře si poradili třeťáci Nela Beránková a Matěj Mudrák, kteří obsadili první a druhé místo. Ostatní se umístili ve svých kategoriích mezi sedmým a desátým místem.

 • Foto 0
  Foto 0
 • Foto 1
  Foto 1
 • Foto 2
  Foto 2
 • Foto 3
  Foto 3
 • Foto 4
  Foto 4
 • Foto 5
  Foto 5
 • Foto 6
  Foto 6
 • Foto 7
  Foto 7
 • Foto 8
  Foto 8
 • Foto 9
  Foto 9
 • Foto 10
  Foto 10
 • Foto 11
  Foto 11

Svět pod lupou a na dotek

V úterý dne 14. května 2019 nás navštívila firma B. P. Medical s pořadem „Svět pod mikroskopem“. Program byl připraven pro celou školu, jednu učebnu firma kompletně vybavila pomůckami pro mikroskopování. Žáky program zaujal a seznámili se s věcmi, které oči samy neuvidí. 4. a 5. ročník měl ještě možnost poznat se s plazy, které nám přivezla ukázat třeboňská nadace. Též velmi zajímavé a pro někoho i možnost, jak splnit bobříka odvahy :-).

 • Foto 10
  Foto 10
 • Foto 12
  Foto 12
 • Foto 13
  Foto 13
 • Foto 14
  Foto 14
 • Foto 15
  Foto 15
 • Foto 16
  Foto 16
 • Foto 17
  Foto 17
 • Foto 8
  Foto 8

Spaní ve škole plné čarodějnic

V pondělí 29. dubna jsme se v 17.00 hodin sešli ve škole. Čekal nás podvečer plný her a poznávání. Připraveno bylo i opékání buřtů, ale počasí nás trošku zradillo. Protože venku pršelo, muselo se vše odehrát v prostorách školy. Soutěže, smyslové souboje, dovednostní hry a spoustu dalších aktivit si pro nás připravily paní učitelky a něco dobrého na zub i naše maminky a paní kuchařky. Vše pak vyvrcholilo spaním ve škole. Někteří nejmladší se s maminkami velice těžko loučili, ale večer už byli všichni v pohodě. Druhý den po výborné snídani následovala čarodějnická výuka. Na závěr nezbývá než poděkovat všem, kteří tento program pro naše děti připravili. A za rok....

 • Foto 1
  Foto 1
 • Foto 2
  Foto 2
 • Foto 3
  Foto 3
 • Foto 5
  Foto 5
 • Foto 6
  Foto 6
 • Foto 7
  Foto 7
 • Foto 9
  Foto 9
 • Foto 12
  Foto 12
 • Foto 13
  Foto 13
 • Foto 15
  Foto 15
 • Foto 16
  Foto 16
 • Foto 18
  Foto 18
 • Foto 0
  Foto 0
 • Foto 11
  Foto 11
 • Foto 4
  Foto 4
 • Foto 8
  Foto 8
 • Foto 10
  Foto 10
 • Foto 23
  Foto 23
 • Foto 17
  Foto 17
 • Foto 24
  Foto 24
 • Foto 14
  Foto 14
 • Foto 19
  Foto 19
 • Foto 20
  Foto 20
 • Foto 21
  Foto 21
 • Foto 22
  Foto 22

Velikonoce v projektu, Den Země

Ve středu 17. dubna se naše škola proměnila v jednu velikonoční dílnu. Všechny děti byly rozděleny do čtyř skupin. Na stanovištích se potom převážně praktickou zkušeností dozvěděly spoustu nejenom nového o tomto křesťanském svátku. Poté jsme vyrazili ven přivítat jaro. Vynášení Morany a její následné upálení doufejme definitivně zacvičilo s letošní zimou. Starší ročníky(3. - 5. tř.) si ještě nakonec připomněly Den Země, který se slaví v příštím týdnu, a přiložily svou ruku k úklidu a ke zkrášlení naší krásné obce.

 • Foto 0
  Foto 0
 • Foto 1
  Foto 1
 • Foto 2
  Foto 2
 • Foto 10
  Foto 10
 • Foto 5
  Foto 5
 • Foto 6
  Foto 6
 • Foto 7
  Foto 7
 • Foto 8
  Foto 8
 • Foto 9
  Foto 9
 • Foto 10
  Foto 10
 • Foto 10
  Foto 10
 • Foto 11
  Foto 11
 • Foto 12
  Foto 12
 • Foto 13
  Foto 13
 • Foto 14
  Foto 14
 • Foto 15
  Foto 15
 • Foto 16
  Foto 16
 • Foto 17
  Foto 17
 • Foto 18
  Foto 18
 • Foto 19
  Foto 19
 • Foto 20
  Foto 20
 • Foto 21
  Foto 21
 • Foto 22
  Foto 22

Velikonoční divadlo

V úterý 16.4. nás opět navštívilo divadlo Okýnko, tentokrát s velikonoční pohádkou " Jak zajíček málem prospal Velikonoce". Všem se pohádka moc líbila.

 • Foto 0
  Foto 0
 • Foto 1
  Foto 1
 • Foto 2
  Foto 2
 • Foto 3
  Foto 3
 • Foto 4
  Foto 4

Verbujeme posily

V úterý dne 2. dubna 2019 se v době od 14.00 do 17.00 hodin konal v ZŠ a MŠ Jílovice zápis budoucích prvňáků pro školní rok 2019/2020. Žáci z vyšších ročníků si pro naše nové kamarády připravili několik stanovišť, kde si mohli budoucí prvňáčci trochu pohrát. K tomu jim pomáhali sloni, tygři, čápi či jiná zvířata. Naše paní učitelky si přitom s nimi povídaly a tak trošku si je při tom prokleply :-). Myslíme si, že tato hravá forma je pro naše zářijové prvňáčky určitě mnohem lepší než „nějaké zkoušení“. Každý, nyní ještě předškolák, odcházel s pocitem příjemně strávené půlhodinky a na nějaký ten dáreček pro naše skoroškoláky také zbyl čas. Už se na naše nové posily moc těšíme!!!

 • Foto 0
  Foto 0
 • Foto 1
  Foto 1
 • Foto 2
  Foto 2
 • Foto 3
  Foto 3
 • Foto 4
  Foto 4
 • Foto 7
  Foto 7
 • Foto 8
  Foto 8
 • Foto 9
  Foto 9
 • Foto 10
  Foto 10
 • Foto 11
  Foto 11
 • Foto 12
  Foto 12
 • Foto 13
  Foto 13
 • Foto 14
  Foto 14
 • Foto 15
  Foto 15
 • Foto 16
  Foto 16
 • Foto 17
  Foto 17
 • Foto 18
  Foto 18
 • Foto 19
  Foto 19
 • Foto 20
  Foto 20
 • Foto 21
  Foto 21
 • Foto 22
  Foto 22
 • Foto 23
  Foto 23
 • Foto 24
  Foto 24
 • Foto 25
  Foto 25
 • Foto 26
  Foto 26
 • Foto 27
  Foto 27
 • Foto 28
  Foto 28
 • Foto 29
  Foto 29
 • Foto 30
  Foto 30

A jsme zase u maminek

V pátek před polednem jsme za krásného počasí dorazili domů. Trochu je na nás znát únavička, ale dojmy získné na tomto krásném výletě vše vynahradí. Tak za rok zase? Na závěr ještě pár fotografií ze čtvrtečního vyvedeného odpoledne.

 • Čtvrteční výlet na rozhlednu a do okolí
  Čtvrteční výlet na rozhlednu a do okolí
 • Foto 1
  Foto 1
 • Zadovská rozhledna a nádherné výhledy
  Zadovská rozhledna a nádherné výhledy
 • Foto 3
  Foto 3
 • Foto 4
  Foto 4
 • Foto 5
  Foto 5
 • Sjezdovka vypadá z ptačí perspektivy trochu jinak
  Sjezdovka vypadá z ptačí perspektivy trochu jinak
 • Foto 7
  Foto 7
 • Foto 8
  Foto 8
 • Foto 9
  Foto 9
 • Foto 10
  Foto 10
 • Foto 11
  Foto 11
 • Foto 12
  Foto 12
 • Foto 13
  Foto 13
 • Foto 14
  Foto 14
 • Foto 15
  Foto 15
 • Foto 16
  Foto 16
 • A jsme před branami cukrárny
  A jsme před branami cukrárny
 • Foto 18
  Foto 18
 • Foto 19
  Foto 19
 • Foto 20
  Foto 20
 • Musíme si také trochu pohrát
  Musíme si také trochu pohrát
 • Foto 22
  Foto 22
 • Foto 23
  Foto 23
 • Foto 24
  Foto 24
 • Foto 25
  Foto 25
 • Foto 26
  Foto 26
 • Foto 27
  Foto 27
 • Foto 28
  Foto 28
 • Foto 29
  Foto 29
 • Foto 30
  Foto 30

Konec je na dohled

Čtvrteční ráno nás opět přivítalo nádherným počasím. Sluníčko, bezvětří a a příznivá teplota přímo vybízely k pobytu venku. Sáňkování a bobování letos zřejmě poslední a nádhernou lyžovačku nám ukončil až oběd. Přepadl nás malinko smutek, ale za rok se určitě zase vrátíme. Odpolední výlet na rozhlednu spojený s návštěvou místní vyhlášené cukrárny a večerní bohatý program pak celý pobyt zakončí. Maminky, pečte buchty, zítra jsme doma jako na koni.

 • Poslední lyžování
  Poslední lyžování
 • Únava po výkonu
  Únava po výkonu
 • Foto 4
  Foto 4
 • Foto 5
  Foto 5
 • Foto 6
  Foto 6
 • Foto 7
  Foto 7
 • Tady jsme prožili celý týden
  Tady jsme prožili celý týden
 • Foto 8
  Foto 8
 • Foto 10
  Foto 10
 • Foto 11
  Foto 11
 • Foto 12
  Foto 12
 • Něco dobrého k snědku
  Něco dobrého k snědku
 • Foto 14
  Foto 14
 • Foto 15
  Foto 15
 • Loučení našich nejmenších se sněhem
  Loučení našich nejmenších se sněhem
 • Foto 17
  Foto 17
 • Foto 18
  Foto 18
 • Foto 19
  Foto 19
 • Foto 20
  Foto 20
 • Foto 21
  Foto 21
 • Foto 22
  Foto 22
 • Foto 23
  Foto 23
 • Foto 24
  Foto 24
 • Foto 25
  Foto 25
 • Foto 26
  Foto 26
 • Foto 27
  Foto 27
 • Foto 28
  Foto 28
 • Tak ahoj
  Tak ahoj

Středa na horách

Dnes už od rozbřesku bylo jasné, že nás nenechá počasí na holičkách. Sluníčko se neflákalo hned od rána. Pěší družstvo čekal výlet na Kvildu a proto jsme je prakticky již od snídaně neviděli. Lýýýžaři po krátkém odpočinku odpoledne vyrazili na sjezdovku. Dnešní lyžování bylo zaměřené spíše na zábavné cviky než na pilování carvového oblouku. Kladem dnešního dne je i to, že na vlek či posuvný pás se už dostali všichni lyžaři z naší školy. Odpoledne lyžovačka pokračovala, i když někteří lyžníci vzali zavděk relaxací na sluníčku s něčím dobrým před sebou. Do učení se nám moc nechtělo, ale když musíš, tak musíš :-). Závěr dnešního snažení pak zabralo vyhlašování proběhlých klání a cinestar v místním sále. Zítra nás pak čeká ještě zo pár oblouků, vycházka po okolí či slavnostní zakončení večerním programem.

 • Výlet na Kvildu
  Výlet na Kvildu
 • Foto 1
  Foto 1
 • Foto 2
  Foto 2
 • Foto 3
  Foto 3
 • Lyžovačka za krásného počasí
  Lyžovačka za krásného počasí
 • Foto 5
  Foto 5
 • Foto 6
  Foto 6
 • Foto 7
  Foto 7
 • Foto 8
  Foto 8
 • Foto 9
  Foto 9
 • Foto 10
  Foto 10
 • Foto 17
  Foto 17
 • Na sjezdovku tam a zase zpátky
  Na sjezdovku tam a zase zpátky
 • Foto 12
  Foto 12
 • Foto 13
  Foto 13
 • Foto 14
  Foto 14
 • Chvilka klidu a něco dobrého na zub
  Chvilka klidu a něco dobrého na zub
 • Foto 19
  Foto 19
 • Foto 20
  Foto 20
 • Foto 21
  Foto 21

Zadov 2019 - den druhý

Dnešek začal už kolem sedmé hodiny. Někteří z nás nemohl totiž již dospat, tak bylo nutné celý kurz hned ráno řádně provětrat rozcvičkou. Po dobré snídaní mladší vyrazili bobovat a lyžaři opět brázdili sjezdovky. Nutno dodat, že kvalita sněhu je překvapivě více než dobrá. Po obědě a zaslouženém odpočinku benjamínci vyrazili na poznávací okruh do okolí Zadova a ostatní zdokonalovali své lyžařské umění. Celý program po lekcích z čj a matematiky pak zakončil večerní kvíz.

 • Foto 0
  Foto 0
 • Foto 1
  Foto 1
 • Foto 2
  Foto 2
 • Foto 3
  Foto 3
 • Foto 7
  Foto 7
 • Foto 6
  Foto 6
 • Foto 7
  Foto 7
 • Foto 8
  Foto 8
 • Foto 9
  Foto 9
 • Foto 10
  Foto 10
 • Foto 11
  Foto 11
 • Foto 12
  Foto 12
 • Foto 13
  Foto 13
 • Foto 14
  Foto 14
 • Foto 15
  Foto 15
 • Foto 16
  Foto 16
 • Foto 22
  Foto 22
 • Foto 17
  Foto 17
 • Foto 18
  Foto 18
 • Foto 19
  Foto 19
 • Foto 20
  Foto 20
 • Foto 21
  Foto 21

Zadov 2019

Sešel se rok s rokem a už jsme zase tady! Po ranním nalodění a celkem příjemné jízdě s pravidelnými zastávkami jsme v pořádku dorazili na místo určení. Na chatě bylo vše připraveno a tak jsme se mohli vrhnout na činnosti, které má drtivá většina žáčků precizně naučené :-). Povlékání postele, vybalování kufrů, skládání věcí a příprava na odpolední program nám šla více než dobře. Po obědě starší vyrazili do půjčovny a posléze na svah. Sněhové podmínky jsou až překvapivě dobré, tak našemu rozježdění nic nebránilo. Menší děti se vyblbly na bobech a sáňkách. Před večeří jsme se stihli ještě něco naučit. Večerní seznámení s programem a pravidla chování na chatě a sjezdovce byla nezbytnou nutností. Poté už mohlo začít pravidelné týdenní soutěžení našich věkově různorodých skupin. Uvidíme, jak se nám bude prvně bez maminek usínat.... A zítra hurá na svah!!!

 • Foto 1
  Foto 1
 • Foto 2
  Foto 2
 • Foto 3
  Foto 3
 • Foto 4
  Foto 4
 • Foto 5
  Foto 5
 • Foto 6
  Foto 6
 • Foto 7
  Foto 7
 • Foto 9
  Foto 9
 • Foto 8
  Foto 8
 • Foto 10
  Foto 10
 • Foto 12
  Foto 12
 • Foto 11
  Foto 11
 • Foto 13
  Foto 13
 • Foto 14
  Foto 14
 • Foto 17
  Foto 17
 • Foto 15
  Foto 15
 • Foto 16
  Foto 16
 • Foto 18
  Foto 18
 • Foto 19
  Foto 19
 • Foto 20
  Foto 20
 • Foto 21
  Foto 21
 • Foto 22
  Foto 22
 • Foto 23
  Foto 23
 • Foto 24
  Foto 24
 • Foto 25
  Foto 25
 • Foto 26
  Foto 26
 • Foto 27
  Foto 27
 • Foto 28
  Foto 28
 • Foto 29
  Foto 29
 • Foto 30
  Foto 30
 • Foto 31
  Foto 31
 • Foto 32
  Foto 32
 • Foto 33
  Foto 33
 • Foto 34
  Foto 34
 • Foto 35
  Foto 35
 • Foto 36
  Foto 36
 • Foto 37
  Foto 37
 • Foto 38
  Foto 38
 • Foto 39
  Foto 39
 • Foto 40
  Foto 40
 • Foto 41
  Foto 41
 • Foto 42
  Foto 42
 • Foto 43
  Foto 43
 • Foto 44
  Foto 44
 • Foto 45
  Foto 45
 • Foto 46
  Foto 46
 • Foto 47
  Foto 47
 • Foto 48
  Foto 48
 • Foto 49
  Foto 49
 • Foto 50
  Foto 50
 • Foto 51
  Foto 51
 • Foto 52
  Foto 52
 • Foto 53
  Foto 53
 • Foto 54
  Foto 54

Masopust

V pátek 1. března 2019 jsme uspořádali Dětský masopust! Po společném vystoupení základní a mateřské školy na návsi následoval masopustní průvod napříč Jílovicemi. Vystoupení se dětem povedlo, masopustní kolečka se poté protočila celou vesnicí. Děkujeme všem, kteří přispěli našim dětem a malým školákům ať již věcným darem či finanční částkou. Vše bude využito na činnost naší školy (odměny pro soutěžící, výlety, exkurze či zpestření našeho celoročního projektu).

 • Foto 0
  Foto 0
 • Foto 1
  Foto 1
 • Foto 2
  Foto 2
 • Foto 3
  Foto 3
 • Foto 4
  Foto 4
 • Foto 5
  Foto 5
 • Foto 6
  Foto 6
 • Foto 7
  Foto 7
 • Foto 8
  Foto 8
 • Foto 9
  Foto 9
 • Foto 10
  Foto 10
 • Foto 11
  Foto 11
 • Foto 12
  Foto 12
 • Foto 13
  Foto 13
 • Foto 14
  Foto 14
 • Foto 15
  Foto 15
 • Foto 16
  Foto 16
 • Foto 17
  Foto 17
 • Foto 18
  Foto 18
 • Foto 19
  Foto 19
 • Foto 20
  Foto 20
 • Foto 21
  Foto 21
 • Foto 22
  Foto 22
 • Foto 23
  Foto 23
 • Foto 24
  Foto 24
 • Foto 25
  Foto 25
 • Foto 26
  Foto 26
 • Foto 27
  Foto 27
 • Foto 28
  Foto 28
 • Foto 29
  Foto 29
 • Foto 30
  Foto 30
 • Foto 31
  Foto 31
 • Foto 32
  Foto 32
 • Foto 33
  Foto 33
 • Foto 34
  Foto 34
 • Foto 35
  Foto 35
 • Foto 36
  Foto 36
 • Foto 39
  Foto 39
 • Foto 37
  Foto 37

Z činnosti školní družiny

 • Zimní radovánky
  Zimní radovánky
 • 1
  1
 • 2
  2
 • 3
  3
 • 4
  4
 • 5
  5
 • 6
  6
 • I takto vypadala letošní zima
  I takto vypadala letošní zima
 • 1
  1
 • 2
  2
 • Keramický kroužek při školní družině
  Keramický kroužek při školní družině
 • 1
  1
 • 2
  2
 • 3
  3
 • Módní návrháři
  Módní návrháři
 • 1
  1
 • 2
  2
 • 3
  3
 • Předtančení na plese
  Předtančení na plese

Školička

Ve středu 27. února 2019 se naši budoucí prvňáčci přišli podívat do 1. třídy a vyzkoušet si to, co je letos od září bude čekat. Prvňáci zase měli příležitost omrknout poměry ve školce a zavzpomínat na časy ne tak minulé :-).

 • Foto 0
  Foto 0
 • Foto 1
  Foto 1
 • Foto 2
  Foto 2
 • Foto 3
  Foto 3
 • Foto 4
  Foto 4
 • Foto 5
  Foto 5
 • Foto 6
  Foto 6
 • Foto 7
  Foto 7
 • Foto 8
  Foto 8
 • Foto 9
  Foto 9
 • Foto 10
  Foto 10
 • Foto 11
  Foto 11
 • Foto 12
  Foto 12
 • Foto 13
  Foto 13

Čertoviny

Ve středu 5. prosince se do naší školy podíval Mikuláš s početným doprovodem. Ti, kteří byli celý rok hodní, vyhlíželi jeho návštěvu s klidem (bylo jich asi jako letošních srážek), v ostatních přeci jenom červíček nejistoty trošku hlodal :-). Do pekla si čerti nakonec všechny děti neodnesli, tak další den můžeme ve většině tříd obnovit výuku, i když v poloprázných učebnách...

 • Foto 0
  Foto 0
 • Foto 1
  Foto 1
 • Foto 2
  Foto 2
 • Foto 3
  Foto 3
 • Foto 4
  Foto 4
 • Foto 5
  Foto 5
 • Foto 6
  Foto 6
 • Foto 7
  Foto 7
 • Foto 8
  Foto 8
 • Foto 9
  Foto 9
 • Foto 10
  Foto 10
 • Foto 11
  Foto 11
 • Foto 12
  Foto 12
 • Foto 13
  Foto 13
 • Foto 14
  Foto 14
 • Foto 15
  Foto 15
 • Foto 16
  Foto 16
 • Foto 17
  Foto 17
 • Foto 18
  Foto 18
 • Foto 19
  Foto 19
 • Foto 20
  Foto 20
 • Foto 21
  Foto 21
 • Foto 22
  Foto 22
 • Foto 23
  Foto 23
 • Foto 24
  Foto 24
 • Foto 25
  Foto 25
 • Foto 26
  Foto 26
 • Foto 27
  Foto 27
 • Foto 28
  Foto 28
 • Foto 29
  Foto 29
 • Foto 30
  Foto 30
 • Foto 31
  Foto 31
 • Foto 32
  Foto 32

Vánoční vystoupení a tradiční školní trh

V sobotu 1. prosince jsme opět uspořádali tradiční vánoční trh a naše škola se zapojila do slavnostnostního zahájení letošního adventu v Jílovicích „Na kuželně“. Vystoupení dětí z mateřské školy a žáků jílovické základky vhodně podbarvilo vánoční náladu a sklidilo velký aplaus od početného publika. Potom následoval školní trh za velkého zájmu přítomných. Vybraná peněžní částka bude použita na přilepšení našim žákům. Všem, kteří si zakoupili vánoční výzdobu či dárečky, moc děkujeme!

 • Foto 0
  Foto 0
 • Foto 1
  Foto 1
 • Foto 2
  Foto 2
 • Foto 3
  Foto 3
 • Foto 5
  Foto 5
 • Foto 4
  Foto 4
 • Foto 6
  Foto 6
 • Foto 7
  Foto 7
 • Foto 8
  Foto 8
 • Foto 9
  Foto 9
 • Foto 10
  Foto 10
 • Foto 11
  Foto 11

Máme první opravdovou knihu

V pondělí 19. listopadu naši nejmenší školáci dostali svoji první opravdovou knihu - Slabikář. Slavnostního předávání se zúčastnila celá škola a prvňáčci na tento den určitě hned tak nezapomenou.

 • Foto 0
  Foto 0
 • Foto 1
  Foto 1
 • Foto 2
  Foto 2
 • Foto 3
  Foto 3
 • Foto 4
  Foto 4
 • Foto 5
  Foto 5
 • Foto 6
  Foto 6
 • Foto 7
  Foto 7
 • Foto 8
  Foto 8
 • Foto 9
  Foto 9
 • Foto 10
  Foto 10
 • Foto 11
  Foto 11
 • Foto 12
  Foto 12
 • Foto 13
  Foto 13
 • Foto 14
  Foto 14
 • Foto 15
  Foto 15
 • Foto 16
  Foto 16
 • Foto 17
  Foto 17
 • Foto 18
  Foto 18

Dravci

V pátek 26. října jsme na naší škole přivítali dravé ptáky :-). Ukázky letů spolu se zajímavým povídáním nám přiblížili ledacos nového z jejich života.

 • Foto 0
  Foto 0
 • Foto 1
  Foto 1
 • Foto 2
  Foto 2
 • Foto 3
  Foto 3
 • Foto 4
  Foto 4
 • Foto 5
  Foto 5
 • Foto 6
  Foto 6

100 let od založení Československa

Ve čtvrtek 25. 10. 2018 jsme si připomněli významnou událost pro náš stát. V podvečer jsme připravili pro rodiče s dětmi akci, která nám tento významný milník, 100 let od založení Československa, trochu více přiblížila. V okolí školy byly rozmístěny jednoduché a často vtipné otázky, které děti za asistence svých rodičů vyhledávaly a zodpovídaly. Pomocí správných odpovědí pak sestavovaly tajenku. Za její vyplnění byly odměněny drobným upomínkovým předmětem. V plánu byla i příprava něčeho dobrého na zub. Bohužel větrné počasí bylo proti. Celý podvečer byl zakončen vyhodnocením a připomenutím doby dávno či nedávno minulé. Děkujeme všem za účast a našim učitelkám za dobrý nápad a jeho realizaci.

 • Foto 0
  Foto 0
 • Foto 1
  Foto 1
 • Foto 2
  Foto 2
 • Foto 3
  Foto 3
 • Foto 4
  Foto 4
 • Foto 5
  Foto 5
 • Foto 6
  Foto 6
 • Foto 7
  Foto 7
 • Foto 8
  Foto 8
 • Foto 9
  Foto 9
 • Foto 10
  Foto 10
 • Foto 11
  Foto 11
 • Foto 12
  Foto 12
 • Foto 13
  Foto 13
 • Foto 14
  Foto 14
 • Foto 15
  Foto 15

Sýkorka modřinka

V pátek 12. října nás navštívila Cassiopeia se zajímavým pořadem o jednom z našich drobných ptáčků, sýkorce modřince. Žáci 1. a 2. třídy se dozvěděli mnoho nového o tomto druhu a mohli si spoustu věcí a činností sami vyzkoušet na vlastní kůži. Spolupráce s touto organizací je dlouhodobá a již teď se těšíme na další pořad, tentokrát pro naše starší ročníky.

 • Foto 0
  Foto 0
 • Foto 1
  Foto 1
 • Foto 2
  Foto 2
 • Foto 3
  Foto 3
 • Foto 4
  Foto 4
 • Foto 5
  Foto 5
 • Foto 6
  Foto 6
 • Foto 7
  Foto 7

Pidimaraton 2018

Ve středu 26. 9. 2018 naše škola pod záštitou starosty obce Jílovice pořádala již čtvrtý ročník „Jílovického pidimaratonu“. Do Jílovic vyslalo 10 českobudějovických škol své zástupce, aby změřili svoji rychlost a vytrvalost při terénním běhu. V areálu motokrosové dráhy závodili žáci a žákyně třetích, čtvrtých a pátých tříd. Počasí nám opravdu přálo a podpořilo spoustu vynikajících výkonů. Nejúspěšnější sportovci mají své kořeny v ZŠ v Borku (3 zlaté) a na ZŠ Nedabyle (2 zlaté). Žáci naší školy se také rozhodně ve svých kategoriích neztratili. Zlatou medaili získal Martin Bazal (3 .r.) a stříbrnou Eliška Šimánková (5. r.) Sportovní klání proběhlo naprosto hladce. O občerstvení se postarali pan starosta Witzány s panem místostarostou Korandou (špekáčky chutnaly výborně) a osazenstvo naší školní jídelny (něco sladkého pro doplnění energie). Žáčci českobudějovických škol si určitě odvezli z Jílovic kromě medailí a věcných cen i příjemné sportovní zážitky. Poděkování patří samozřejmě všem, kteří se podíleli na organizaci těchto školních závodů. Tak za rok na shledanou!!!

 • Foto 0
  Foto 0
 • Foto 1
  Foto 1
 • Foto 2
  Foto 2
 • Foto 3
  Foto 3
 • Foto 4
  Foto 4
 • Foto 5
  Foto 5
 • Foto 6
  Foto 6
 • Foto 7
  Foto 7
 • Foto 8
  Foto 8
 • Foto 9
  Foto 9
 • Foto 10
  Foto 10
 • Foto 11
  Foto 11
 • Foto 12
  Foto 12
 • Foto 13
  Foto 13
 • Foto 14
  Foto 14
 • Foto 15
  Foto 15
 • Foto 16
  Foto 16
 • Foto 17
  Foto 17
 • Foto 18
  Foto 18
 • Foto 19
  Foto 19
 • Foto 20
  Foto 20
 • Foto 21
  Foto 21
 • Foto 22
  Foto 22
 • Foto 23
  Foto 23
 • Foto 24
  Foto 24
 • Foto 25
  Foto 25
 • Foto 26
  Foto 26
 • Foto 27
  Foto 27
 • Foto 28
  Foto 28
 • Foto 29
  Foto 29
 • Foto 30
  Foto 30
 • Foto 31
  Foto 31
 • Foto 32
  Foto 32
 • Foto 33
  Foto 33
 • Foto 34
  Foto 34
 • Foto 35
  Foto 35
 • Foto 36
  Foto 36
 • Foto 37
  Foto 37
 • Foto 38
  Foto 38
 • Foto 39
  Foto 39
 • Foto 40
  Foto 40
 • Foto 41
  Foto 41
 • Foto 42
  Foto 42
 • Foto 43
  Foto 43

První školní den

Letošní školní rok jsme zahájili opět netradičně. Po úvodních slovech pana ředitele si všichni žáci a přítomní rodiče vyzkoušeli první školní úkol. Na chodbě školy byla pro všechny připravena tajenka, ve které byl skryt název letošního celoročního projektu. Po společném zodpovězení „záludných“ otázek se nám postupně odkrýval název MÁME RÁDI ZVÍŘATA. Za odměnu jsme dětem pustili tematickou písničku, během níž děti hledaly obrázky různých zvířat. Vybraný obrázek je bude provázet celým letošním školním rokem. První školní den pokračoval ve třídách. Prvňáčky slavnostně přivítal pan starosta a předal jim knížku a rodičům finanční příspěvek od obce. Také naše škola měla pro nové žáčky připravený dárek, a to kufřík plný pomůcek na vyučování a na výtvarnou či pracovní výchovu. Ve třídě se naši nejmladší naučili s paní učitelkou básničku a poté se vydali se svými rodiči oslavit tento slavnostní den. Starší děti si popovídaly ve třídách o tom, co zažily o prázdninách. První den jsme ukončili s dobrou náladou a doufáme, že nám vydrží po celý školní rok.

 • Foto 0
  Foto 0
 • Foto 1
  Foto 1
 • Foto 2
  Foto 2
 • Foto 3
  Foto 3
 • Foto 5
  Foto 5
 • Foto 4
  Foto 4
 • Foto 11
  Foto 11
 • Foto 7
  Foto 7
 • Foto 9
  Foto 9
 • Foto 8
  Foto 8
 • Foto 16
  Foto 16
 • Foto 13
  Foto 13
 • Foto 12
  Foto 12
 • Foto 10
  Foto 10
 • Foto 6
  Foto 6
 • Foto 19
  Foto 19
 • Foto 17
  Foto 17
 • Foto 22
  Foto 22
 • Foto 14
  Foto 14
 • Foto 18
  Foto 18
 • Foto 21
  Foto 21
 • Foto 15
  Foto 15
 • Foto 20
  Foto 20
 
 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Obec Jílovice Jihočeský kraj Opton s.r.o.