ZŠ Jílovice

Tak už je to tady!

V úterý 1. září 2020 jsme úspěšně vykročili do nového školního roku. Všichni zapsaní žáci se dostavili a tím pádem jsme v naší škole letos přivítali 51 žáků. Obzvláště máme radost z 13 malých prvňáčků, kteří se tento den podívali do našich lavic vůbec poprvé. Naše nejmenší přišla přivítat paní starostka Ing. Lucie Beránková. Prvňáci si odnesli domů nejen silný zážitek, ale i něco do začátku. Rodičům pak určitě přišel vhod již tradiční příspěvek obce na úvodní vydání související se začátkem školní docházky. Vše proběhlo v klidné a pohodové atmosféře a tak doufáme, že našemu vzdělávání v novém školním roce snad nestojí nic v cestě.

 • 2. a 3. ročník
  2. a 3. ročník
 • 4. a 5. ročník
  4. a 5. ročník
 • Postřehy z 1. třídy
  Postřehy z 1. třídy
 • Foto 3
  Foto 3
 • Foto 4
  Foto 4
 • Foto 6
  Foto 6
 • Foto 8
  Foto 8
 • Foto 9
  Foto 9
 • Foto 10
  Foto 10
 • Foto 11
  Foto 11
 • Foto 12
  Foto 12

A máme tu konec roku!

Letošní školní rok byl značně ovlivněn koronavirovou pandemií. To nám ovšem nezabránilo v tom, abychom se s ním důstojně rozloučili :-). Ráno jsme ve třídách zhodnotili uplynulé měsíce a potom nás čekalo na zahradě slavnostní zakončení roku a rozloučení s našimi nejstaršími. Ti už budou od nového roku navštěvovat jinou školu. Pozdravit naše páťáky, ale nejenom je, přišla i paní starostka. Ta našim absolventům předala knihu připomínající léta strávená v jílovické škole. Slavnostní dopoledne bylo potom zakončeno vynikajícím občerstvením, které nám připravily naše kuchařky. Děkujeme! Nyní už zbývá jen popřát krásné a pohodové prázdniny a za 2 měsíce na viděnou! Jílovice, 26. června 2020

 • Foto 0
  Foto 0
 • Foto 2
  Foto 2
 • Foto 3
  Foto 3
 • Foto 4
  Foto 4
 • Foto 5
  Foto 5
 • Foto 6
  Foto 6
 • Foto 7
  Foto 7
 • Foto 8
  Foto 8
 • Foto 9
  Foto 9
 • Foto 10
  Foto 10
 • Foto 11
  Foto 11
 • Foto 12
  Foto 12
 • Foto 13
  Foto 13
 • Foto 14
  Foto 14
 • Foto 15
  Foto 15
 • Foto 16
  Foto 16
 • Foto 17
  Foto 17
 • Foto 18
  Foto 18
 • Foto 19
  Foto 19
 • Foto 20
  Foto 20
 • Foto 21
  Foto 21
 • Foto 22
  Foto 22
 • Foto 23
  Foto 23
 • Foto 24
  Foto 24
 • Foto 25
  Foto 25
 • Foto 26
  Foto 26
 • Foto 27
  Foto 27

Školička

Ve čtvrtek dne 27. 2. se přišli budoucí prvňáčci podívat a na vlastní ruce si vyzkoušet své budoucí „pracoviště“ :-).

 • Foto 0
  Foto 0
 • Foto 1
  Foto 1
 • Foto 2
  Foto 2
 • Foto 3
  Foto 3
 • Foto 4
  Foto 4
 • Foto 5
  Foto 5

Masopust 2020

Tradiční masopust je samozřejmou součástí naší školy. Regiionální tradice neumírají a zásluhu na tom má i naše málotřídka. V pátek 21. února vystoupily na jílovické návsi se svým pohádkovým programem nejprve děti z naší mateřské školy. Žáčci naší málotřídky pak upoutali přítomné svou televizí Kopyto. Růžičková koleda v provedení těch „starších“ určitě potěšila nejenom diváky z řad jílovických občanů, ale i přítomné ze širšího okolí. Po tomto vystoupení se školáci odebrali na koledování po vesnici. Dík patří nejenom p. učitelkám za perfektní přípravu masopusta, ale i všem, kteří dárkem hmotným či nehmotným přispěli na činnost naší mateřské a základní školy. Děkujeme!

 • Foto 0
  Foto 0
 • Foto 1
  Foto 1
 • Foto 2
  Foto 2
 • Foto 3
  Foto 3
 • Foto 4
  Foto 4
 • Foto 5
  Foto 5
 • Foto 6
  Foto 6
 • Foto 7
  Foto 7
 • Foto 8
  Foto 8
 • Foto 9
  Foto 9
 • Foto 10
  Foto 10
 • Foto 11
  Foto 11
 • Foto 12
  Foto 12
 • Foto 13
  Foto 13
 • Foto 14
  Foto 14
 • Foto 15
  Foto 15
 • Foto 16
  Foto 16
 • Foto 17
  Foto 17
 • Foto 18
  Foto 18
 • Foto 19
  Foto 19
 • Foto 20
  Foto 20
 • Foto 21
  Foto 21
 • Foto 22
  Foto 22
 • Foto 23
  Foto 23
 • Foto 24
  Foto 24
 • Foto 25
  Foto 25
 • Foto 26
  Foto 26
 • Foto 27
  Foto 27
 • Foto 28
  Foto 28
 • Foto 29
  Foto 29
 • Foto 30
  Foto 30
 • Foto 31
  Foto 31
 • Foto 32
  Foto 32
 • Foto 33
  Foto 33
 • Foto 34
  Foto 34
 • Foto 35
  Foto 35
 • Foto 36
  Foto 36
 • Foto 37
  Foto 37
 • Foto 38
  Foto 38
 • Foto 39
  Foto 39
 • Foto 42
  Foto 42
 • Foto 43
  Foto 43
 • Foto 44
  Foto 44
 • Foto 45
  Foto 45
 • Foto 46
  Foto 46
 • Foto 47
  Foto 47

První nebo poslední sněhová nadílka

Sněhové tvoření s družinou

 • Foto 4
  Foto 4
 • Foto 6
  Foto 6
 • Foto 8
  Foto 8
 • Foto 5
  Foto 5
 • Foto 0
  Foto 0
 • Foto 7
  Foto 7

Předvánoční „Okýnko“

17. prosince jsme mohli u nás ve škole vidět předvánoční vystoupení malého divadla.

 • Foto 0
  Foto 0
 • Foto 1
  Foto 1
 • Foto 2
  Foto 2
 • Foto 3
  Foto 3

Pohádka o paní Zimě

Ve čtvrtek 12. prosince dopoledne vystoupil v naší tělocvičně pod vedením paní učitelky Loškové dramatický kroužek se svojí pohádkou o paní Zimě. Obecenstvo tvořili žáčci jílovické školy. Ti měli možnost vidět poutavé představení protkané melodickými písněmi v podání malých herců. Pohádka se moc povedla a úsilí paní režisérky a výborných pohádkových postav bylo odměněno dlouhotrvajícím potleskem. Na dopolední představení pak navázalo druhé odpoledne. To bylo již určeno pro širokou veřejnost.

 • Foto 0
  Foto 0
 • Foto 1
  Foto 1
 • Foto 2
  Foto 2
 • Foto 3
  Foto 3
 • Foto 4
  Foto 4
 • Foto 5
  Foto 5
 • Foto 6
  Foto 6
 • Foto 7
  Foto 7
 • Foto 8
  Foto 8
 • Foto 9
  Foto 9
 • Foto 10
  Foto 10
 • Foto 11
  Foto 11

Vánoční výlet

Ve středu 11. prosince jsme navštívili v předvánoční atmosféře naše krajské město. Jihočeské divadlo bylo naším hlavním cílem. Nečekalo nás ale žádné představení, nýbrž důkladná prohlídka nejenom zákulisí. Byl pro nás připraven krásný program s interaktivními úkoly. Nejeden z nás se tak prvně postavil na prkna, která znamenají svět a měl možnost si prohlédnout velmi zajímavé zázemí našeho největšího jihočeského divadla. Nakonec jsme zavítali i na tradiční vánoční trhy.

 • Foto 23
  Foto 23
 • Foto 2
  Foto 2
 • Foto 3
  Foto 3
 • Foto 4
  Foto 4
 • Foto 5
  Foto 5
 • Foto 6
  Foto 6
 • Foto 7
  Foto 7
 • Foto 8
  Foto 8
 • Foto 9
  Foto 9
 • Foto 10
  Foto 10
 • Foto 11
  Foto 11
 • Foto 12
  Foto 12
 • Foto 13
  Foto 13
 • Foto 14
  Foto 14
 • Foto 15
  Foto 15
 • Foto 16
  Foto 16
 • Foto 17
  Foto 17
 • Foto 18
  Foto 18
 • Foto 21
  Foto 21
 • Foto 22
  Foto 22
 • Foto 20
  Foto 20
 • Foto 19
  Foto 19
 • Foto 24
  Foto 24
 • Foto 25
  Foto 25
 • Foto 26
  Foto 26
 • Foto 27
  Foto 27
 • Foto 28
  Foto 28
 • Foto 29
  Foto 29
 • Foto 30
  Foto 30
 • Foto 31
  Foto 31
 • Foto 32
  Foto 32
 • Foto 33
  Foto 33

Mikuláš 2019

Dnes na naši školu zavítal Mikuláš se svojí družinou. A protože jsme byli všichni hodní (a to celýýýýý rok), tak čert odletěl s prázdným pytlem.

 • Foto 0
  Foto 0
 • Foto 1
  Foto 1
 • Foto 2
  Foto 2
 • Foto 3
  Foto 3
 • Foto 4
  Foto 4
 • Foto 5
  Foto 5
 • Foto 6
  Foto 6
 • Foto 7
  Foto 7
 • Foto 8
  Foto 8
 • Foto 9
  Foto 9
 • Foto 10
  Foto 10
 • Foto 11
  Foto 11

Rozsvícení vánočního stromu, vystoupení a školní vánoční trh

V sobotu 30. listopadu 2019 v předvečer první adventní neděle vystoupili žáčci naší mateřské a základní školy s vánočním pásmem při tradičním rozsvěcení vánočního stromu. Součastí svátečního podvečera byl i očekávaný školní vánoční trh. Na něm si mohli příznivci školy zakoupit přeměty na obohacení vánoční výzdoby svého domu či bytu. Děkujeme všem, kteří se podíleli na tomto krásném podvečeru a také všem kupujícím za příspěvek pro naše (vaše ;-)) děti.

 • Foto 0
  Foto 0
 • Foto 2
  Foto 2
 • Foto 3
  Foto 3
 • Foto 4
  Foto 4
 • Foto 5
  Foto 5
 • Foto 6
  Foto 6
 • Foto 7
  Foto 7
 • Foto 8
  Foto 8
 • Foto 9
  Foto 9
 • Foto 10
  Foto 10
 • Foto 11
  Foto 11
 • Foto 12
  Foto 12
 • Foto 14
  Foto 14
 • Foto 15
  Foto 15

Vánoční tvoření

Protože se přiblížil termín našeho Vánočního trhu, museli jsme pod vedením našich paní učitelek a milých hostů (p. Tomášková a p. Beránková) také přiložit ruku k dílu :-).

 • Foto 2
  Foto 2
 • Foto 3
  Foto 3
 • Foto 4
  Foto 4
 • Foto 5
  Foto 5
 • Foto 6
  Foto 6
 • Foto 8
  Foto 8
 • Foto 9
  Foto 9
 • Foto 10
  Foto 10
 • Foto 11
  Foto 11
 • Foto 12
  Foto 12
 • Foto 13
  Foto 13
 • Foto 14
  Foto 14
 • Foto 15
  Foto 15
 • Foto 16
  Foto 16
 • Foto 17
  Foto 17
 • Foto 16
  Foto 16

Předávání slabikáře

Tradiční čtenářská slavnost našich nejmenších školáčků

 • Foto 0
  Foto 0
 • Foto 1
  Foto 1
 • Foto 2
  Foto 2
 • Foto 3
  Foto 3
 • Foto 4
  Foto 4
 • Foto 5
  Foto 5

Příroda kolem nás

Výukový program Cassiopeia pro 1. a 2. ročník (18. listopadu 2019)

 • Foto 0
  Foto 0
 • Foto 2
  Foto 2
 • Foto 3
  Foto 3
 • Foto 9
  Foto 9
 • Foto 5
  Foto 5
 • Foto 6
  Foto 6
 • Foto 10
  Foto 10
 • Foto 7
  Foto 7
 • Foto 1
  Foto 1

Slavnosti podzimu

V úterý dne 21. října se sešli paní učitelky, žáčci a jejich rodiče na tradičním zdobení podzimních plodů - Slavnostech podzimu. Rádi jsme přivítali i paní Petru Baštýřovou, která nám pomáhala zvládnout veškeré tvoření, a to nejen odbornou radou. Ve vestibulu školy měl každý možnost vyrobit si svoji podzimní dekoraci z připraveného či doneseného materiálu. Ve školní jídelně se přitom vykrajovaly a pekly sušenky, kterými jsme si poté osladili život. Na tvořivé setkání potom navazoval již tradiční lampionový průvod. Všem, kteří se podíleli na tomto krásném říjnovém podvečeru, moc děkujeme!

 • Foto 0
  Foto 0
 • Foto 1
  Foto 1
 • Foto 2
  Foto 2
 • Foto 3
  Foto 3
 • Foto 4
  Foto 4
 • Foto 5
  Foto 5
 • Foto 6
  Foto 6
 • Foto 7
  Foto 7
 • Foto 8
  Foto 8
 • Foto 9
  Foto 9
 • Foto 10
  Foto 10
 • Foto 11
  Foto 11
 • Foto 12
  Foto 12
 • Foto 14
  Foto 14
 • Foto 15
  Foto 15
 • Foto 16
  Foto 16
 • Foto 17
  Foto 17
 • Foto 18
  Foto 18
 • Foto 19
  Foto 19
 • Foto 20
  Foto 20
 • Foto 21
  Foto 21
 • Foto 27
  Foto 27
 • Foto 28
  Foto 28
 • Foto 22
  Foto 22
 • Foto 23
  Foto 23
 • Foto 24
  Foto 24
 • Foto 25
  Foto 25

Jílovický pidimaraton

Ve středu 25. září proběhl pod záštitou starostky obce Jílovice již 5. ročník tradičního běžeckého zápolení. Jílovického pidimaratonu se účastní žáci a žákyně téměř desítky českobudějovických škol. Závody probíhají na přírodní motokrosové dráze a dokonale prověří připravenost všech zúčastněných. I letos jsme neodešli s prázdnou, o čemž svědčí zlatá medaile Martina Bazala, stříbrná Ondry Picka a bronzová Nely Beránkové. Blahopřejeme, děkujeme všem organizátorům a sponzorům a už se těšíme na další ročník.

 • Foto 1
  Foto 1
 • Foto 2
  Foto 2
 • Foto 3
  Foto 3
 • Foto 4
  Foto 4
 • Foto 6
  Foto 6
 • Foto 7
  Foto 7
 • Foto 8
  Foto 8
 • Foto 9
  Foto 9

Začínáme, nový školní rok je tady

V pondělí 2. září, ostatně jako v drtivé většině škol, odstartoval nový školní rok 2019/2020. U nás začal malým kvízem pro všechny naše žáčky a rázným vykročením za novým poznáváním. Velmi rádi jsme přivítali 7 našich nových spolužáčků, kteří se sešli v 1. třídě paní učitelce Gabriele Urbánkové. Druhou třídu obsadili druháci a třeťáci. Ty má na starost paní učitelka Dagmar Lošková. Pro naše nejstarší začal nový školní rok ve třídě pod vedením pana ředitele Jiřího Havla. Tak ať se všem daří!

 • Foto 8
  Foto 8
 • Foto 0
  Foto 0
 • Foto 1
  Foto 1
 • Foto 2
  Foto 2
 • Foto 3
  Foto 3
 • Foto 4
  Foto 4
 • Foto 14
  Foto 14
 • Foto 7
  Foto 7
 • Foto 16
  Foto 16
 • Foto 15
  Foto 15
 • Foto 13
  Foto 13
 • Foto 9
  Foto 9
 • Foto 10
  Foto 10
 • Foto 11
  Foto 11
 • Foto 12
  Foto 12
 • Foto 17
  Foto 17
 • Foto 18
  Foto 18
 • Foto 19
  Foto 19

Závěr roku

V pátek 28. června jsme slavnostně zakončili letošní školní rok. Součástí bylo i pasování nových prvňáčků a rozlučka s páťáky. Celé povedené dopoledne bylo zakončeno již tradičním venkovním rautem, který nám připravily naše kuchařky. Děkujeme. Všem krásné prázdniny či dovolenou a v září na viděnou.

 • Foto 1
  Foto 1
 • Foto 4
  Foto 4
 • Foto 0
  Foto 0
 • Foto 6
  Foto 6
 • Foto 2
  Foto 2
 • Foto 5
  Foto 5
 • Foto 7
  Foto 7
 • Foto 3
  Foto 3
 • Foto 8
  Foto 8
 • Foto 9
  Foto 9
 • Foto 10
  Foto 10
 • Foto 11
  Foto 11
 • Foto 12
  Foto 12
 • Foto 13
  Foto 13
 • Foto 14
  Foto 14
 • Foto 15
  Foto 15
 • Foto 16
  Foto 16

Akademie 2019

Ve středu 12. června si připravila naše škola v místním kulturním domě školní vystoupení pro rodiče a všechny příznivce školy. Téměř každý z našich žáčků si vyzkoušel prkna, co znamenají svět. Celým pořadem provázeli Karolína Klímová a Tomáš Maršán. Písně, scénky, hudební, kouzelnická či gymnastická vystoupení byly početným publikem náležitě oceněny. Dětem se vše povedlo a nezbývá než poděkovat tvůrcům tohoto představení za perfektní nacvičení a v mnohých případech i za „svatou trpělivost“.

 • Foto 0
  Foto 0
 • Foto 1
  Foto 1
 • Foto 2
  Foto 2
 • Foto 3
  Foto 3
 • Foto 4
  Foto 4
 • Foto 5
  Foto 5
 • Foto 6
  Foto 6
 • Foto 7
  Foto 7
 • Foto 8
  Foto 8
 • Foto 9
  Foto 9
 • Foto 10
  Foto 10
 • Foto 11
  Foto 11
 • Foto 12
  Foto 12
 • Foto 13
  Foto 13
 • Foto 14
  Foto 14
 • Foto 15
  Foto 15
 • Foto 16
  Foto 16
 • Foto 17
  Foto 17
 
 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Obec Jílovice Jihočeský kraj Opton s.r.o.