ZŠ Jílovice

Čertoviny

Ve středu 5. prosince se do naší školy podíval Mikuláš s početným doprovodem. Ti, kteří byli celý rok hodní, vyhlíželi jeho návštěvu s klidem (bylo jich asi jako letošních srážek), v ostatních přeci jenom červíček nejistoty trošku hlodal :-). Do pekla si čerti nakonec všechny děti neodnesli, tak další den můžeme ve většině tříd obnovit výuku, i když v poloprázných učebnách...

 • Foto 0
  Foto 0
 • Foto 1
  Foto 1
 • Foto 2
  Foto 2
 • Foto 3
  Foto 3
 • Foto 4
  Foto 4
 • Foto 5
  Foto 5
 • Foto 6
  Foto 6
 • Foto 7
  Foto 7
 • Foto 8
  Foto 8
 • Foto 9
  Foto 9
 • Foto 10
  Foto 10
 • Foto 11
  Foto 11
 • Foto 12
  Foto 12
 • Foto 13
  Foto 13
 • Foto 14
  Foto 14
 • Foto 15
  Foto 15
 • Foto 16
  Foto 16
 • Foto 17
  Foto 17
 • Foto 18
  Foto 18
 • Foto 19
  Foto 19
 • Foto 20
  Foto 20
 • Foto 21
  Foto 21
 • Foto 22
  Foto 22
 • Foto 23
  Foto 23
 • Foto 24
  Foto 24
 • Foto 25
  Foto 25
 • Foto 26
  Foto 26
 • Foto 27
  Foto 27
 • Foto 28
  Foto 28
 • Foto 29
  Foto 29
 • Foto 30
  Foto 30
 • Foto 31
  Foto 31
 • Foto 32
  Foto 32

Vánoční vystoupení a tradiční školní trh

V sobotu 1. prosince jsme opět uspořádali tradiční vánoční trh a naše škola se zapojila do slavnostnostního zahájení letošního adventu v Jílovicích „Na kuželně“. Vystoupení dětí z mateřské školy a žáků jílovické základky vhodně podbarvilo vánoční náladu a sklidilo velký aplaus od početného publika. Potom následoval školní trh za velkého zájmu přítomných. Vybraná peněžní částka bude použita na přilepšení našim žákům. Všem, kteří si zakoupili vánoční výzdobu či dárečky, moc děkujeme!

 • Foto 0
  Foto 0
 • Foto 1
  Foto 1
 • Foto 2
  Foto 2
 • Foto 3
  Foto 3
 • Foto 5
  Foto 5
 • Foto 4
  Foto 4
 • Foto 6
  Foto 6
 • Foto 7
  Foto 7
 • Foto 8
  Foto 8
 • Foto 9
  Foto 9
 • Foto 10
  Foto 10
 • Foto 11
  Foto 11

Máme první opravdovou knihu

V pondělí 19. listopadu naši nejmenší školáci dostali svoji první opravdovou knihu - Slabikář. Slavnostního předávání se zúčastnila celá škola a prvňáčci na tento den určitě hned tak nezapomenou.

 • Foto 0
  Foto 0
 • Foto 1
  Foto 1
 • Foto 2
  Foto 2
 • Foto 3
  Foto 3
 • Foto 4
  Foto 4
 • Foto 5
  Foto 5
 • Foto 6
  Foto 6
 • Foto 7
  Foto 7
 • Foto 8
  Foto 8
 • Foto 9
  Foto 9
 • Foto 10
  Foto 10
 • Foto 11
  Foto 11
 • Foto 12
  Foto 12
 • Foto 13
  Foto 13
 • Foto 14
  Foto 14
 • Foto 15
  Foto 15
 • Foto 16
  Foto 16
 • Foto 17
  Foto 17
 • Foto 18
  Foto 18

Dravci

V pátek 26. října jsme na naší škole přivítali dravé ptáky :-). Ukázky letů spolu se zajímavým povídáním nám přiblížili ledacos nového z jejich života.

 • Foto 0
  Foto 0
 • Foto 1
  Foto 1
 • Foto 2
  Foto 2
 • Foto 3
  Foto 3
 • Foto 4
  Foto 4
 • Foto 5
  Foto 5
 • Foto 6
  Foto 6

100 let od založení Československa

Ve čtvrtek 25. 10. 2018 jsme si připomněli významnou událost pro náš stát. V podvečer jsme připravili pro rodiče s dětmi akci, která nám tento významný milník, 100 let od založení Československa, trochu více přiblížila. V okolí školy byly rozmístěny jednoduché a často vtipné otázky, které děti za asistence svých rodičů vyhledávaly a zodpovídaly. Pomocí správných odpovědí pak sestavovaly tajenku. Za její vyplnění byly odměněny drobným upomínkovým předmětem. V plánu byla i příprava něčeho dobrého na zub. Bohužel větrné počasí bylo proti. Celý podvečer byl zakončen vyhodnocením a připomenutím doby dávno či nedávno minulé. Děkujeme všem za účast a našim učitelkám za dobrý nápad a jeho realizaci.

 • Foto 0
  Foto 0
 • Foto 1
  Foto 1
 • Foto 2
  Foto 2
 • Foto 3
  Foto 3
 • Foto 4
  Foto 4
 • Foto 5
  Foto 5
 • Foto 6
  Foto 6
 • Foto 7
  Foto 7
 • Foto 8
  Foto 8
 • Foto 9
  Foto 9
 • Foto 10
  Foto 10
 • Foto 11
  Foto 11
 • Foto 12
  Foto 12
 • Foto 13
  Foto 13
 • Foto 14
  Foto 14
 • Foto 15
  Foto 15

Sýkorka modřinka

V pátek 12. října nás navštívila Cassiopeia se zajímavým pořadem o jednom z našich drobných ptáčků, sýkorce modřince. Žáci 1. a 2. třídy se dozvěděli mnoho nového o tomto druhu a mohli si spoustu věcí a činností sami vyzkoušet na vlastní kůži. Spolupráce s touto organizací je dlouhodobá a již teď se těšíme na další pořad, tentokrát pro naše starší ročníky.

 • Foto 0
  Foto 0
 • Foto 1
  Foto 1
 • Foto 2
  Foto 2
 • Foto 3
  Foto 3
 • Foto 4
  Foto 4
 • Foto 5
  Foto 5
 • Foto 6
  Foto 6
 • Foto 7
  Foto 7

Pidimaraton 2018

Ve středu 26. 9. 2018 naše škola pod záštitou starosty obce Jílovice pořádala již čtvrtý ročník „Jílovického pidimaratonu“. Do Jílovic vyslalo 10 českobudějovických škol své zástupce, aby změřili svoji rychlost a vytrvalost při terénním běhu. V areálu motokrosové dráhy závodili žáci a žákyně třetích, čtvrtých a pátých tříd. Počasí nám opravdu přálo a podpořilo spoustu vynikajících výkonů. Nejúspěšnější sportovci mají své kořeny v ZŠ v Borku (3 zlaté) a na ZŠ Nedabyle (2 zlaté). Žáci naší školy se také rozhodně ve svých kategoriích neztratili. Zlatou medaili získal Martin Bazal (3 .r.) a stříbrnou Eliška Šimánková (5. r.) Sportovní klání proběhlo naprosto hladce. O občerstvení se postarali pan starosta Witzány s panem místostarostou Korandou (špekáčky chutnaly výborně) a osazenstvo naší školní jídelny (něco sladkého pro doplnění energie). Žáčci českobudějovických škol si určitě odvezli z Jílovic kromě medailí a věcných cen i příjemné sportovní zážitky. Poděkování patří samozřejmě všem, kteří se podíleli na organizaci těchto školních závodů. Tak za rok na shledanou!!!

 • Foto 0
  Foto 0
 • Foto 1
  Foto 1
 • Foto 2
  Foto 2
 • Foto 3
  Foto 3
 • Foto 4
  Foto 4
 • Foto 5
  Foto 5
 • Foto 6
  Foto 6
 • Foto 7
  Foto 7
 • Foto 8
  Foto 8
 • Foto 9
  Foto 9
 • Foto 10
  Foto 10
 • Foto 11
  Foto 11
 • Foto 12
  Foto 12
 • Foto 13
  Foto 13
 • Foto 14
  Foto 14
 • Foto 15
  Foto 15
 • Foto 16
  Foto 16
 • Foto 17
  Foto 17
 • Foto 18
  Foto 18
 • Foto 19
  Foto 19
 • Foto 20
  Foto 20
 • Foto 21
  Foto 21
 • Foto 22
  Foto 22
 • Foto 23
  Foto 23
 • Foto 24
  Foto 24
 • Foto 25
  Foto 25
 • Foto 26
  Foto 26
 • Foto 27
  Foto 27
 • Foto 28
  Foto 28
 • Foto 29
  Foto 29
 • Foto 30
  Foto 30
 • Foto 31
  Foto 31
 • Foto 32
  Foto 32
 • Foto 33
  Foto 33
 • Foto 34
  Foto 34
 • Foto 35
  Foto 35
 • Foto 36
  Foto 36
 • Foto 37
  Foto 37
 • Foto 38
  Foto 38
 • Foto 39
  Foto 39
 • Foto 40
  Foto 40
 • Foto 41
  Foto 41
 • Foto 42
  Foto 42
 • Foto 43
  Foto 43

První školní den

Letošní školní rok jsme zahájili opět netradičně. Po úvodních slovech pana ředitele si všichni žáci a přítomní rodiče vyzkoušeli první školní úkol. Na chodbě školy byla pro všechny připravena tajenka, ve které byl skryt název letošního celoročního projektu. Po společném zodpovězení „záludných“ otázek se nám postupně odkrýval název MÁME RÁDI ZVÍŘATA. Za odměnu jsme dětem pustili tematickou písničku, během níž děti hledaly obrázky různých zvířat. Vybraný obrázek je bude provázet celým letošním školním rokem. První školní den pokračoval ve třídách. Prvňáčky slavnostně přivítal pan starosta a předal jim knížku a rodičům finanční příspěvek od obce. Také naše škola měla pro nové žáčky připravený dárek, a to kufřík plný pomůcek na vyučování a na výtvarnou či pracovní výchovu. Ve třídě se naši nejmladší naučili s paní učitelkou básničku a poté se vydali se svými rodiči oslavit tento slavnostní den. Starší děti si popovídaly ve třídách o tom, co zažily o prázdninách. První den jsme ukončili s dobrou náladou a doufáme, že nám vydrží po celý školní rok.

 • Foto 0
  Foto 0
 • Foto 1
  Foto 1
 • Foto 2
  Foto 2
 • Foto 3
  Foto 3
 • Foto 5
  Foto 5
 • Foto 4
  Foto 4
 • Foto 11
  Foto 11
 • Foto 7
  Foto 7
 • Foto 9
  Foto 9
 • Foto 8
  Foto 8
 • Foto 16
  Foto 16
 • Foto 13
  Foto 13
 • Foto 12
  Foto 12
 • Foto 10
  Foto 10
 • Foto 6
  Foto 6
 • Foto 19
  Foto 19
 • Foto 17
  Foto 17
 • Foto 22
  Foto 22
 • Foto 14
  Foto 14
 • Foto 18
  Foto 18
 • Foto 21
  Foto 21
 • Foto 15
  Foto 15
 • Foto 20
  Foto 20
 
 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Obec Jílovice Jihočeský kraj Opton s.r.o.